Aplikacje mobilne i webowe

Tworzymy oprogramowanie na platformy mobilne iOS oraz Android. Budujemy systemy bazodanowe. Korzystamy z najnowszych technologii i standardów.

Nasza współpraca z Klientem rozpoczyna się od opracowania koncepcji oraz architektury systemu. Na tym etapie dobieramy optymalne rozwiązania, przygotowujemy kosztorys oraz harmonogram realizacji projektu. W kolejnym kroku, na podstawie oczekiwań Klienta, przystępujemy do opracowania projektu graficznego. Następnie budujemy oprogramowanie systemu i integrujemy wszystkie jego elementy. Jako etap końcowy, po przeprowadzeniu testów funkcjonalnych, wprowadzamy aplikację do sklepów. Przez cały czas funkcjonowania systemu Klient może liczyć na nasze wsparcie, w ramach którego aktualizujemy i optymalizujemy aplikację, udostępniamy raporty oraz statystyki.

Przykładowe realizacje systemów mobilnych: