System do imiennego głosowania SesjaRD

System do głosowania SesjaRD pozwala na przeprowadzenie głosowania przy użyciu dowolnych urządzeń elektronicznych z systemem Android. System pozwala na stworzenie porządku obrad, konfigurację uczestników głosowania (radnych), przeprowadzenie głosowania, wizualizację i archiwizację wyników głosowania. SesjaRD obsługuje głosowania jawne, niejawne, zwykłą oraz bezwzględną większością głosów. System nie wymaga podłączenia do Internetu, jest bardzo intuicyjny i łatwy w obsłudze.

Architektura systemu:

  • Terminale do głosowania (urządzenia z systemem Android)
  • Serwer (komputer z systemem Windows) z zainstalowaną aplikacją SesjaRD
  • Router Wi-Fi
  • Rzutnik

Po zainstalowaniu na serwerze aplikacji SesjaRD należy skonfigurować listę głosujących oraz porządek obrad.

Podczas trwania posiedzenia administrator systemu zarządza porządkiem obrad. Może on w każdym punkcie dodać, zdjąć lub edytować kolejne głosowania. Ma również podgląd, ilu radnych jest obecnych na posiedzeniu (zalogowanych do systemu).

Przebieg głosowania widoczny jest na jednej z zakładek aplikacji oraz na rzutniku. Po zakończeniu sesji wyniki głosowania są eksportowane do pliku PDF.

Do oddania głosu podczas głosowania służą terminale, których funkcje pełnić mogą dowolne urządzenia z systemem Android z zainstalowaną aplikacją SesjaClient. Po zalogowaniu się do systemu (hasło i login jest konfigurowane w aplikacji serwerowej SesjaRD), na ekranie urządzenia widoczne są trzy duże pola (za, wstrzymuję się, przeciw) służące do oddania głosu. Do momentu zakończenia głosowania głos można dowolnie zmieniać. Po zakończeniu procedury głosowania, w celu oszczędności baterii, ekrany terminali są przyciemniane i stają się nieaktywne.

System do imiennego głosowania SesjaRD został wdrożony do użytkowania na początku 2019 roku.