+48 606 469 607+48 504 865 083 Unia Europejska

Projekty współfinansowane ze środków UE

EUROPEJSKI FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

w ramach

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO NA LATA 2014 – 2020

Umowa o powierzenie grantu nr 29/U/I/G/RPO/EFRR/2020

Wsparcie inwestycyjne dla mikro i małych przedsiębiorstw z powiatu świeckiego.

Celem projektu jest rozwój gospodarczy obszaru LGD poprzez zakup sprzętu i oprogramowania inżynierskiego dla firmy RD ELEKTRONIKA S.C. w celu podniesienia jakości i zakresu świadczonych usług w dziedzinie projektowania urządzeń elektronicznych oraz tworzenia oprogramowania.

Firma RD ELEKTRONIKA S.C. dzięki pozyskanym środkom zakupiła:

  • oprogramowanie inżynierskie do tworzenia oprogramowania dla cyfrowych układów logicznych FPGA oraz procesorów wbudowanych,
  • oprogramowanie inżynierskie do projektowania układów elektronicznych oraz obwodów drukowanych,
  • zestaw komputerowy (stacja robocza) do celów projektowych (2 szt.),
  • zestaw wyposażenia laboratoryjnego do badania układów zasilania, składający się z zasilacza laboratoryjnego oraz programowalnego obciążenia elektronicznego,
  • oscyloskop cyfrowy 4-kanałowy o paśmie 200 MHz.

Całkowita wartość projektu: 116 841,69 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 79 999,99 PLN

Projekt grantowy nr RPKP.07.01.00-04-0025/19 pt. „Wsparcie inwestycyjne dla mikro i małych przedsiębiorstw z powiatu świeckiego” realizowany przez Lokalną Grupę Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”.


FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO

Umowa o powierzenie grantu nr 3/FWI-C19/2020/248/UPG/1116

Wsparcie przedsiębiorców na dywersyfikację działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub prowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usług dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19.

Celem projektu jest podniesienie jakości i zakresu świadczonych usług w dziedzinie projektowania urządzeń elektronicznych.

W ramach projektu zostały wsparte działania związane z unowocześnieniem usługi projektowania nowych urządzeń elektronicznych oraz wdrożeniem procesu uruchamiania i testowania prototypów urządzeń elektronicznych.

Firma RD ELEKTRONIKA S.C. dzięki pozyskanym środkom zakupiła:

  • oprogramowanie do projektowania urządzeń elektronicznych,
  • zasilacz laboratoryjny,
  • multimetr cyfrowy (2 szt.).

Całkowita wartość projektu: 37 993,47 PLN

Dofinansowanie projektu z UE (pomoc antyCOVID): 29 344,55 PLN

Projekt grantowy realizowany przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.